San Roque 22 - Ellauri San Roque 22 - Ellauri José Ellauri 512 esq. Montero, Montevideo - Montevideo. Lunes a Domingos 24 hs. Teléfono: 08003456